Замовити

Ваше повідомлення відправлено!

Помилка, спробуйте ще раз.

Зв’язатись з нами

Ми підготуєм оптимальну пропозицію,
яка підійде для вашого бізнесу
Телефони
(032) 232-29-18
(067) 72-96-431
Email
stylepromotion@gmail.com
Адреса
м.Львів, вул. професора Медведецького, 29

Вимоги до макетів

Вимоги до макетів. Формат файлів
Електронні оригінал-макети приймаються (для РС платформи) в наступних форматах:
PostScript level 3 (композитні)
Adobe PDF (композитні)
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
CorelDraw (без використання ефектів)

Оригінал-макет

Оригінал-макет – це затверджений зразок продукції виготовлений в кольорі на паперовому носієві з файлів, наданих для друку.
Оригінал-макет повинен містити відмітки, вказуючі місця УФ-лакування, вирубки, тиснення і біговки.
Підтвердженням коректності файлів є підпис замовника на роздруках.
Якщо у виробництво продукції включений процес вирубки/тиснення, то електронний носій повинен містити електронний варіант креслення штанц-форми для вирубки/тиснення, у вигляді окремих векторних файлів.
Якщо у виробництво продукції включений процес нанесення вибіркового УФ-лаку, то необхідно додати файл, що містить контур лакування, поставлений у файлі на те ж місце, де повинно бути лакування на фізичному виробі, контур лакування повинен перекривати зображення не менше ніж на 0,3 мм.
Всі кольори мають бути визначені як CMYK або спот (Pantone) Всі ефекти з використанням прозорості мають бути «злиті» з підложкою в бітмап. Всі сторінки у файлі повинні бути розміщені за порядком, мати однаковий розмір. Розмір сторінки має бути з кожного краю на 5 мм більше остаточного формату видання. Зображення, та графічні елементи оформлення, змонтовані «на виліт», мають виходити за лінію обрізки на 5 мм. Наприклад: формат аркуша друку А4 (210х297)мм, випуск (bleed) = 5мм, тоді розмір файлу складе (220х307)мм. Відстань від лінії різу до тексту або значущих елементів зображення повинна бути не менше 3 мм
Для односторінкових макетів листівок, флаєрів, етикеток – запас на підрізку з кожного «підрізного» боку достатньо робити в 2 мм. У разі потреби (на прохання дизайнера) макет необхідно подати так, щоб усі елементи (растрові та векторні) могли піддаватись редагуванню (не були злиті з фоном).

PS

Файл генерується на PPD, узгоджений з відділом дизайну. (PSM7.1 для PS Level 3)

Штанець та висічка

Розробляти дизайн продукції, що після друку висікається, необхідно із загальним припуском в 2 мм – фоновий колір, фонові зображення виходять за висікальні лінії штанця, значущі та інформаційні елементи не доходять до висікальних та біговочних ліній штанця на 2 мм. Ця вимога обумовлена технологічним несуміщенням, що з різних причин може виникати під час робіт.
Якщо дизайни бокових та нижніх сторін коробки відрізняються від зображення лицевої сторони, компонувати макет потрібно таким чином щоб, лицеве зображення пересікало біговочну лінію штанц-форми і переходило на інші сторони на 1 мм.
Якщо дизайни сторін рівноцінні за своєю вагою – вони суміщаються точно по біговочній лінії.
Макети дизайну подаються згідно розробленого нами шаблону, де розміщений штанець і визначені геометричний розмір та структура. Змінювати позиціонування штанц-форми, та геометричний розмір шаблону заборонено.
Кожен макет має бути записаний окремим файлом.

Поліграфічна продукція

Об’єкти, створені у векторних графічних програмах, повинні мати кольоровумодель CMYK, бути згрупованими та незамкнуті (unlock). Розмір згрупованого об’єктувважається розміром макету.

Растрові зображення та ефекти , створені у векторних програмах, повинні бути зведені в одинрастровий фон – CMYK роздільною здатністю 300dpi.

Векторні зображення не повинні містити ефектів прозорості, тіней і т.д., що створеніпрограмами векторної графіки.

У структурі документа повинні бути чітко визначені розміри готової продукції, випуски напідрізку, висічку і т.д.. Випуски на підрізку повинні бути чітко 2 мм.

Всі використані в макеті шрифти повинні бути переведені в криві Безьє.

При друці тексту «виворотом» по однофарбовим плашкам размір шрифта повинен бути неменше 6 пунктів, по чотирьохфарбовим зображенням – не менше 9 пунктів рубленихгарнітур.

Cумарна кількість фарби не повинна перевищувати 300% . Сумарна кількість фарби для лицяі звороту не повинна перевищувати  500%.

Растрові зображення
Растрові зображення повинні бути представлені в кольоровому просторі CMYK (для повноколірних зображень), Grayscale, (для півтонових зображень), Bitmap (для монотонних зображень).
Роздільна здатність:
CMYK і Grayscale – 300-400 dpi
Монотонні – 600-1200 dpi
Неприпустимо збереження у файлах невживаних шляхів обтравок і додаткових каналів (Path і Alpha Channel), виняток становлять «Spot Channel», якщо растровий елемент готувався з використанням кольорів Pantone, тоді дані канали повинні бути присутніми у TIFF або PSD фалах.

Векторні зображення

Уникайте передачі логотипів, мальованих знаків, схем, діаграм і т.д. в растровому форматі. Для отримання максимальної якості такі зображення слід промальовувати.

PDF

Всі використані у виданні шрифти, растрові зображення мають бути включені у файл макету. ПДФ-файл генерується з PS-файлу, з налаштуванням “Press Quality”.
Trim-box (обрізне поле) має точно відповідати сторінці видання після обрізки, Bleed-box, Crop-box має точно відповідати дообрізному розміру сторінки видання. У іншому випадку спуски робляться з розрахунку, що поля «на виліт» зі всіх чотирьох країв сторінки однакові.
PS/PDF-файл не повинен містити обрізних міток та хрестів;
При генерації ПДФ необхідно звернути увагу, щоб векторні об’єкти знаходились над елементами з drop shadow, transparency. В інакшому випадку, при операції flattener, вони можуть раструватися як бітмап і мати гіршу якість відтворення.

Corel Draw, Adobe Illustartor, InDesign

Всі шрифти мають бути конвертовані у «криві» (виняток: InDesign не обов’язково переводити шрифт у криві, але тоді обов’язково подати шрифти разом із публікацією). Всі векторні ефекти, такі як «контур», «перспектива», складні градієнти (mesh) та інші трансформації мають бути також конвертовані у криві.
Для Сorel Draw Растрові зображення мають бути включені у файл макету, для Adobe Illustrator, InDesign растрові зображення мають бути збережені окремо і прив’язані як link
Розмір сторінки (Page Size) має відповідати післяобрізному розміру сторінки видання. Елементи «на виліт» монтуються згідно загального правила. При генерації PS-PDF розімір полів на обрізку вказується за допомогою опції bleed. Необхідно враховувати, що у програмі Сorel Draw розмір поля під обрізку для всіх сторін однаковий.

Підготовка файлів

1. Файли надаються у форматі PDF 1.4 Composite.

2. PDF-файли не повинні містити сторінок або фарб, що не використовуються при друці.

3. Назви PDF – файлів повинні містити назву замовника і тираж (Striha_1000_viz_n.pdf)

4. PDF-файли повинні відповідати наступним вимогам:

• містити 2 сторінки (перша – лицева сторона макету, друга – зворотня сторона макету)

• у випадку одностороннього макету – друга сторінка БІЛА( не прозора)

• у випадку багатосторінкового макету нумерація сторінок в готовому виробі повинна відповідати нумерації сторінок в PDF-файлі.

• сторінки повинні бути однакового розміру і відповідати дообрізному формату виробу

• орієнтація сторінки у PDF-файлі повинна відповідати орієнтації у готовій продукції;

• елементи розташовані “навиліт”, повинні виходити за краї сторінки на 2 мм. Всі значущі елементи всередині сторінки, не повинні підходити до краю сторінки ближче ніж на 5мм;

• всі кольори повинні задаватися у моделі CMYK, крім кольорів, що друкуються окремою фарбою (заданих як Spot Color).

• недопустимо призначення атрибутів Overprint Fill/Stroke елементам макета. У випадках, коли дані атрибути використовуються як елемент дизайну, про це необхідно додатково повідомити. Недопустимо призначення атрибутів Overprint Fill/Stroke елементам з кольоровою моделлю С=0%, M=0%, Y=0%, K=0% (White)